De Heeren van Zorg

“Creëer je eigen leven”

De Heeren van Zorg gelooft in de mogelijkheid je eigen leven te kunnen creëren. Alle mensen hebben wensen, verlangens en dromen.

Lees meer

Voorwaarden

Wonen

·       Je hebt een diagnose in het autistisch spectrum. Bij een eventuele dubbele diagnose staat autisme op de voorgrond.

·       Je beschikt over een geldige indicatie .

·       Je hebt een indicatie beschermd wonen ( bij hoge indicaties gespecialiseerde ambulante ondersteuning mogelijk in overleg )

·       Je hebt een persoonsgebonden budget (PGB) .

·       Je bent 18 jaar of ouder.

·       Je kunt een ‘toekenningsbeschikking’ van de gemeente overleggen waarin staat welk persoonsgebonden budget toegekend is.

·       Je hebt behoefte aan de hoeveelheid planbare zorg die bij deze indicatie hoort. Als de zorgbehoefte structureel meer of minder is, dan vraag je eventueel met ons een herindicatie aan.

·       Je niveau van zelfredzaamheid is voldoende om, met begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen.

·       Je bent gemotiveerd om begeleid te worden en wilt je aan afspraken houden.

·       Je bent financieel in staat om in je woonlasten en je levensonderhoud te voorzien.

·       Je hebt geen alcohol- of harddrugs verslaving.

·       Geen lopende strafzaken

Ambulante Zorg

• Je beschikt over een geldige indicatie

• Je hebt een persoonsgebonden budget (PGB)

• Je hebt behoefte aan de hoeveelheid planbare zorg die bij deze indicatie hoort. Als de zorgbehoefte structureel meer of minder is, dan vraag je eventueel met ons een herindicatie aan

• Je bent gemotiveerd om begeleid te worden en je houdt je aan de afspraken

Kanswonen

In de regio midden Kennemerland ( Regio IJmond, Uitgeest, Heemskerk etc.) is er de mogelijkheid op een kanswoning. Er zijn echter enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen:

Ben je opgenomen geweest in een psychiatrische instelling of door maatschappelijke problemen tijdelijk buiten de samenleving komen te staan, dan kun je mogelijk hulp gebruiken bij het vinden van een woning. Als je staat ingeschreven in een van de IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Velsen of Uitgeest), kun je deze hulp krijgen van de gemeente en de woningcorporatie.

Kanswoningen zijn gewone sociale huurwoningen bestemd voor diegene die in een instelling uitbehandeld zijn en de draad van het gewone leven weer op moeten pakken. Een kanswoning moet worden aangevraagd door jezelf en je begeleidende instelling. Je krijgt een huurovereenkomst van 1 jaar. In dat jaar begeleidt de zorginstelling je zodat je kunt laten zien dat je weer in staat bent zelfstandig te wonen. Deze speciale overeenkomst kan met maximaal 1 jaar worden verlengd. Gaat alles goed dan stopt de begeleiding en kun je met een normale huurovereenkomst in die woning blijven wonen.

Via het aanmeldformulier kan je bij De Heeren van Zorg kenbaar maken dat je aan bovenstaande voorwaarden voldoet en je wilt inschrijven voor deze constructie.

Vacatures

Open sollicitatie

Je kunt je sollicitatiebrief en cv sturen naar hrm@deheerenvanzorg.nl

Vacatures

Ambulant Begeleider Amsterdam e.o.

Vaste invalkracht regio Amsterdam/Hoofddorp/Heemskerk

Je kunt je sollicitatiebrief en cv sturen naar hrm@deheerenvanzorg.nl

Heb je tips of wensen?

Wij horen het graag!

Klik dan hier!