Begeleiding

Wij werken samen met jou
A

Beschermd Wonen ( ZIN )

U komt in aanmerking voor beschermd wonen (voorheen GGZ-pakket) als u psychische of psychosociale problemen hebt waardoor u niet zelfstandig kunt wonen.

Wij bieden twee vormen:

  • Groepswonen: u deelt met 1 tot 7 mensen een grote woning. Ieder heeft een eigen kamer. U deelt het sanitair, de keuken en de huiskamer. Op vaste tijden zijn er medewerkers aanwezig. De hulpverlening isĀ  (afhankelijk per locatie) bij calamiteiten 24 uur bereikbaar.
  • Begeleid wonen: u woont zelfstandig in een huis van De Heeren van Zorg. De begeleider komt bij u langs op afgesproken tijden en bespreekt hoe het met u gaat.
A

Beschermd Wonen ( PGB )

Bij beschermd wonen in PGB krijgt u zorg op afspraak.

Wij bieden twee vormen:

  • Groepswonen: u deelt met 1 tot 7 mensen een grote woning. Ieder heeft een eigen kamer. U deelt het sanitair, de keuken en de huiskamer. Op vaste tijden zijn er medewerkers aanwezig (deze afspraken maakt u in samenspraak met uw begeleider). De hulpverlening is (afhankelijk per locatie) bij calamiteiten 24 uur bereikbaar.
  • Begeleid wonen: u woont zelfstandig in een huis. Het huis staat op naam van De Heeren van Zorg die woonbegeleiding biedt. De begeleider komt bij u langs op afgesproken tijden en bespreekt hoe het met u gaat.
A

Ambulante Begeleiding

Bij ambulante ondersteuning krijgt u ondersteuning zodat u uw persoonlijke zaken op orde kunt krijgen en houden. Bijvoorbeeld: uw administratie doen, boodschappen doen en koken, plannen van uw activiteiten, contacten leggen in de buurt.

Dit kan individuele ondersteuning zijn, maar ook in een groep. Hoeveel en welke hulp u precies krijgt hangt af van uw situatie. Ambulante ondersteuning is een Wmo-voorziening ( PGB ).