Funenpark

Beschermd wonen Funenpark

 Adres:

Funenpark 60-73, 1018 AK Amsterdam, Nederland

 

De locatie
Beschermd wonen Funenpark is een woonvoorziening die wordt gerund door De Heeren van Zorg en door HVO-Querido. De Heeren van Zorg biedt op deze locatie een woonvorm aan mensen met een vorm van autisme die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen maar dit wel willen bereiken. Mensen met autisme hebben vaak behoefte aan een prikkelarme en overzichtelijke omgeving.

HVO-Querido biedt cliënten van de locaties Domselaer en Batjan die daar aan toe zijn de mogelijkheid om zelfstandig te gaan wonen in het Funenpark. Het gaat daarbij om mensen met psychiatrische kwetsbaarheid.

Beide groepen bewoners worden ondersteund door begeleiders van hetzij De Heeren van Zorg hetzij HVO-Querido.

De locatie Funenpark bevindt zich op de grens tussen de stadsdelen Amsterdam Centrum en Oost, maar valt onder stadsdeel centrum.

 

De woonvoorziening
Beschermd wonen Funenpark biedt plaats aan 50 bewoners. De samenstelling van de bewoners zal bestaan uit een mix van cliënten van De Heeren van Zorg en van HVO Querido en studenten die een zorggerichte opleiding volgen. Dit zorgt voor een stabiele mix van bewoners.
Cliënten met een harddrugs- of alcoholverslaving komen niet in aanmerking voor een ruimte in het Funenpark.

De cliënten van De Heeren van Zorg verblijven op Funenpark zolang als nodig is. De ervaring leert dat cliënten na gemiddeld drie jaar doorstromen naar individueel wonen. De studenten kunnen gedurende hun studie wonen op Funenpark en hier ook stage lopen.

De woningen hebben vier of vijf kamers (elke cliënt heeft een eigen kamer) en een gezamenlijke keuken, eetkamer, douche en wc. De kamers van de cliënten zijn gedeeltelijk gemeubileerd (bed, kast, tafel en stoel, gordijnen en plafondlicht).

De zorg
Het zorgaanbod verschilt per cliëntgroep. De Heeren van Zorg biedt een combinatie van begeleiding en wonen met eventueel lichte verzorging. HVO-Querido biedt begeleiding volgens een vast rooster en naar behoefte. In noodgevallen is ook ’s nachts begeleiding oproepbaar.

De begeleiding bestaat uit persoonlijke begeleiding, woonbegeleiding en activiteitenbegeleiding. Er is 6 dagen per week begeleiding aanwezig voor cliënten van De Heeren van Zorg op de locatie en de telefonische hulpverlening is dag en nacht beschikbaar. HVO-Querido biedt begeleiding op alle dagen van de week.

Zowel De Heeren van Zorg als HVO-Querido richten zich op het bevorderen of stabiliseren van de zelfredzaamheid van cliënten waardoor ze hun krachten verder kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien.

De begeleiding
Bij het wonen in de voorziening zijn, naast huisvesting, in de begeleiding de volgende diensten te onderscheiden:

  • Persoonlijke begeleiding
  • Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden
  • Ondersteuning bij huishoudelijke en dagelijkse verrichtingen
  • Dagbesteding/ Groepsactiviteiten
  • Sociaal-maatschappelijke ondersteuning
  • Hulp bij gedragsregulering (De Heeren van Zorg, indien nodig)

De begeleiding is gericht op de zelfredzaamheid en het bevorderen van de eigen regie van mensen. De persoonlijk begeleider stelt samen met de cliënt en eventuele andere betrokken een begeleidingsplan en doelen op. Deze worden regelmatig geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken hoe de begeleiding in de afgelopen periode is verlopen, de stand voor de zelfredzaamheid en worden doelen gesteld voor de volgende periode.

Maaltijden
Er wordt regelmatig gezamenlijk gekookt en gegeten, dit naar de behoefte en wensen van de cliënten.

Dagactiviteiten
Cliënten kunnen gebruik maken van het aanbod dagbesteding en activiteiten van De Heeren van Zorg. Cliënten die dit niet nodig hebben kunnen gebruik maken van het stedelijke aanbod op het gebied van dagactiviteiten. Het is belangrijk dat bewoners deelnemen aan het aanbod.

Voor het bevorderen van de zelfredzaamheid is bij De Heeren van Zorg de deelname aan de huishoudelijke activiteiten verplicht.

Inkomensbeheer
Cliënten beheren meestal zelf hun inkomen, met ondersteuning van begeleiding. Indien nodig wordt het inkomensbeheer overgenomen.

Kosten voor de cliënt
Bij het wonen in een beschermde woonvoorziening betaalt de cliënt een maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK.