Organisatie

Samen redzaam door individuele & groepsbegeleiding

Organisatie

Ieder mens heeft behoefte aan zelfbeschikking en ontleent eigenwaarde aan de mate waarin hij of zij zelf in staat is vorm te geven aan zijn of haar leven.

Zelfbeschikking wordt ontleend aan de mate waarin je zelfstandig grip hebt op -en richting -kunt geven aan een aantal belangrijke leefgebieden, als financiën, huisvesting, studie, werk, sociaal netwerk en gezondheid.

Mensen met een beperking worden regelmatig bewust of onbewust buitengesloten of niet goed begrepen. Daarnaast worden mensen met een beperking gemakkelijk onderschat, waardoor de omgeving ze niet prikkelt tot het aangaan van nieuwe uitdagingen en het ontwikkelen van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Hierdoor raken mensen geïsoleerd en worden mensen onnodig afhankelijk gemaakt van (professionele) ondersteuning.

Missie en Visie

Ieder mens heeft een interne drive naar onafhankelijkheid, het maken van eigen keuzes en naar vermogen te participeren in de samenleving. Niemand wil buitengesloten worden op basis van het feit dat hij/zij afwijkt van het gemiddelde.

Door een veelheid van factoren kunnen mensen minder in staat gesteld worden om aan hun zelfstandigheidsbehoefte te voldoen. Belemmeringen hierbij, kunnen voortkomen uit interne factoren (bijvoorbeeld fysieke of psychische problematiek), maar ook uit externe factoren (bijvoorbeeld omgevings- en/of relatieproblematiek).

De Heeren van Zorg stelt zichzelf ten doel om mensen te ondersteunen, op hun eigen manier, maximaal zelfstandig te laten functioneren. Samen met alle betrokkenen werken we toe naar een situatie waarin we elkaar niet ‘onnodig nodig’ hebben. Hulp zetten we in om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Bekijk hier het De Heeren van Zorg magazine

Alles wat op onze website staat, kun je ook in boekvorm downloaden. Klik hieronder de link aan.