Over ons

Samenredzaam door individuele & groepsbegeleiding

Aan het roer van De Heeren van Zorg staat een vierkoppig bestuur. Jill van Wijngaarden,
Telly Noutsis, Maryse Benist en Bas van der Meij stichtten in 2008 de organisatie. Wat
beweegt deze bevlogen doeners? Langs een kronkelend pad staan grote kunstinstallaties, de gemoedelijke geur van een houtkacheltje komt je tegemoet. Het pad leidt naar het hoofdkantoor van De Heeren van Zorg, dat zich concentreert in één van de karakteristieke bedrijfsruimten van een voormalige munitieopslag. Hebben we hier echt te maken met een zorgorganisatie? “We wilden het anders aanpakken, dat begint op het hoofdkantoor. We zijn ervan overtuigd dat we in een creatieve omgeving vrijer kunnen denken.” Diezelfde maatstaf hanteert de organisatie voor de huizen die het aanbiedt. Onder het mom: wonen, dat doe je het prettigst in een ruimte én omgeving die goed voelt. Je vindt bij hen geen skai-leren banken, ze gebruiken materialen en spullen die bij de leeftijd van de bewoners passen en van deze tijd zijn. “Als we op zoek gaan naar locaties voor onze bewoners, hanteren we als criterium dat wij er zelf ook zouden willen wonen.”

Bestuur

Het vierkoppige bestuur is aan hun lange houten vergadertafel geschoven voor een gesprek. Met een duidelijke boodschap als vertrekpunt: “Het gaat niet om ons, maar om de ideeën.” Bas van der Meij, Maryse Benist, Telly Noutsis en Jill van Wijngaarden kennen elkaar van de werkvloer, daar ontdekten ze dat ze idealen delen. En dat ze niet anders kunnen dan modern denken. Bijvoorbeeld over wat goede zorg is. “We vinden dat je met volledige aandacht naar het individu moet kijken. Zodat je iemand altijd als een volwaardig persoon behandelt. Wij leveren maatwerk. We doen alles dat binnen onze macht ligt om iemand passend verder te helpen. Het is essentieel dat je nieuwsgierig blijft en nieuwe kansen creëert.” Voordat ze begonnen, liepen ze jarenlang rond met allerlei ideeën over wat er anders kon. Beter luisteren naar de cliënt, de regie écht bij de cliënt leggen. “We moesten het gewoon zelf gaan doen.”

Ondernemingsraad

2018 is het jaar van de Ondernemingsraad (OR). In tien jaar tijd zijn we gegroeid naar een middelgrote organisatie met meer dan vijftig medewerkers. Hun stem in de nieuw op te richten OR is een kroon op onze professionele ontwikkeling.

Download

Cliëntenraad

Wij streven naar een sterke cliëntenraad, die wij als kritisch klankbord en serieuze gesprekspartner graag raadplegen.

Raad van Commissarissen

De Heeren van Zorg legt verantwoordig af aan zijn Raad van Commissarissen, waarin drie experts toezien op de vooruitgang en kwaliteit van onze zorg. Wij komen minimaal 4 keer per jaar samen. Sinds 2016 levert De Heeren van Zorg naast zorg op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) ook Zorg in Natura (ZIN). Deze taak wordt verricht in een aparte BV met een Raad van Commissarissen. De drie Commissarissen zien toe op de aansturing van de organisatie en letten op continuïteit, financiële stabiliteit en kwalitatief veilige en respectvolle zorg die leidt tot zo zelfstandig mogelijk leven.

Vertrouwenspersoon

Soms gaat iemand niet goed met jou om en wil je dat bespreken.

Heb je een melding of klacht over dingen als pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie dan kun je hierover praten met de vertrouwenspersoon. Het gesprek met haar is vertrouwelijk.
Zij is onafhankelijk en niet in dienst van De Heeren van Zorg.
De vertrouwenspersoon bespreekt met jou wat er moet gebeuren en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Je kunt de vertrouwenspersoon telefonisch of via mail bereiken:
Ingrid van Wezel
Johannes van der Waalsstraat 39
1098PE Amsterdam
06-553 265 39
ivanwezel@chello.nl

Heb je een klacht?

Een klacht is een belangrijk signaal.
De Heeren van Zorg biedt de mogelijkheid je klacht te uiten.

Probeer eerst of je het zelf kunt oplossen met de persoon waar je last van hebt.
Als dit niet lukt neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en niet in dienst bij De Heeren van Zorg.

Het indienen van een klacht kan telefonisch of via mail bij:
Ingrid van Wezel
Johannes van der Waalsstraat 39
1098PE Amsterdam
06-553 265 39
ivanwezel@chello.nl

Download