Over ons

Samenredzaam door individuele & groepsbegeleiding

De Heeren van Zorg bestaat sinds 2008. De motivatie voor die eerste oprichting is te vinden in de behoefte voor vernieuwende en beter passende zorg voor mensen met autisme. We staan voor een vernieuwend en verfrissend aanbod in de zorg. Dit doen we door buiten de gebaande paden te lopen en door écht vanuit de behoefte van de klant te denken. Belangrijk aspect daarbij is dat zorg plezierig mag zijn. Vernieuwend werken stopt nooit, het is een continu proces waarin iedere betrokkene van De Heeren van Zorg zijn verantwoordelijkheid draagt.

Werkterrein

De Heeren van Zorg richt zich primair op begeleiding van (jong)volwassenen waarbij zelfstandig functioneren bemoeilijkt wordt door een aan autisme verwante stoornis (ASS) in combinatie met een gemiddelde intelligentie. Mensen met een aan autisme verwante beperking (ASS) ervaren doorgaans meer problemen bij het uitvoeren van alle regietaken dan regulier ontwikkelende mensen. Dat komt deels voort vanuit het feit dat het een ‘brein’ van iemand met autisme nu eenmaal anders functioneert, en deels uit het feit dat onze samenleving niet altijd aansluit op de belevingswereld van iemand met autisme. De interventies die De Heeren van Zorg verricht zijn enerzijds gericht op het verkleinen van een eventuele opgelopen ontwikkelingsachterstand. Anderzijds zijn de interventies gericht op het vergroten van competenties van de omgeving teneinde zelf zorg te dragen voor een gewenste ontwikkeling van de cliënt.

Ondernemingsraad

2018 is het jaar van de Ondernemingsraad (OR). In tien jaar tijd zijn we gegroeid naar een middelgrote organisatie met meer dan vijftig medewerkers. Hun stem in de nieuw op te richten OR is een kroon op onze professionele ontwikkeling.

Download

Cliëntenraad

Wij streven naar een sterke cliëntenraad, die wij als kritisch klankbord en serieuze gesprekspartner graag raadplegen.

Raad van Commissarissen

De Heeren van Zorg legt verantwoordig af aan zijn Raad van Commissarissen, waarin drie experts toezien op de vooruitgang en kwaliteit van onze zorg. Wij komen minimaal 4 keer per jaar samen. Sinds 2016 levert De Heeren van Zorg naast zorg op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) ook Zorg in Natura (ZIN). Deze taak wordt verricht in een aparte BV met een Raad van Commissarissen. De drie Commissarissen zien toe op de aansturing van de organisatie en letten op continuïteit, financiële stabiliteit en kwalitatief veilige en respectvolle zorg die leidt tot zo zelfstandig mogelijk leven.

Vertrouwenspersoon

Soms gaat iemand niet goed met jou om en wil je dat bespreken.

Heb je een melding of klacht over dingen als pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie dan kun je hierover praten met de vertrouwenspersoon. Het gesprek met haar is vertrouwelijk.
Zij is onafhankelijk en niet in dienst van De Heeren van Zorg.
De vertrouwenspersoon bespreekt met jou wat er moet gebeuren en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Je kunt de vertrouwenspersoon telefonisch of via mail bereiken:
Ingrid van Wezel
Johannes van der Waalsstraat 39
1098PE Amsterdam
06-553 265 39
ivanwezel@chello.nl

Heb je een klacht?

Een klacht is een belangrijk signaal.
De Heeren van Zorg biedt de mogelijkheid je klacht te uiten.

Probeer eerst of je het zelf kunt oplossen met de persoon waar je last van hebt.
Als dit niet lukt neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en niet in dienst bij De Heeren van Zorg.

Het indienen van een klacht kan telefonisch of via mail bij:
Ingrid van Wezel
Johannes van der Waalsstraat 39
1098PE Amsterdam
06-553 265 39
ivanwezel@chello.nl

Download