Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

De Heeren van Zorg wil toonaangevend zijn op het gebied van samenwerken met haar cliënten en iedereen die bij hen betrokken is. Samen denken en samen doen is ons uitgangspunt, kortom “samen redzaam” zijn. Wij willen vernieuwend en modern zijn in een organisatie waarin respect voor elkaar een groot goed is. Onze cliënten zijn sturend voor onze koers en samen met hen en hun netwerk organiseren wij de zorg en ondersteuning en maken we samen plannen voor de toekomst

In onze dienstverlening houden wij nadrukkelijk rekening met de omgeving van onze cliënten, in de ruimste zin van het woord.

De Heeren van Zorg wil haar kennis, ervaring en deskundigheid delen om mensen te ondersteunen bij het voor hen zinvol participeren in een steeds veranderende maatschappij. Ons doel is om zoveel mogelijk cliënten te laten extramuraliseren.

 Visie

De visie van De Heeren van Zorg is zeer vooruitstrevend op het gebied van creëren van mogelijkheden ten behoeve van alle mensen met een hulpvraag.

Een cliënt heeft net als ieder ander keuzevrijheid om zijn of haar eigen leven vorm te geven en dromen te verwezenlijken. Hierin staat creëren zelf- en samenredzaamheid centraal. Ontwikkel je eigen mogelijkheden en creëer je eigen leven.

Alle mensen hebben mogelijkheden en beperkingen. De Heeren van Zorg vult aan waar beperkingen een rol spelen, ondersteunt en denkt mee waar mogelijkheden een rol spelen. Cliënten hebben het recht om hun eigen keuzes te maken en te leren van hun goede en foute keuzes.

De Heeren van Zorg is van mening dat cliënten zich veilig moeten kunnen voelen in eigen huis.

Vanuit die veiligheid werken wij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van cliënten om hen beter voor te bereiden op hun uitstroom.