Klachtenbehandeling

Meldingen en Klachtenbehandeling

Regeling Meldingen en Klachtenbehandeling voor cliƫnten en hun naast betrokkenen en voor medewerkers van De Heeren van Zorg
Ben je niet tevreden over de dienstverlening? Is er een besluit genomen waar je het niet mee eens bent? Praat er dan over met de betreffende persoon. Wil je dat niet of kom je er met die persoon niet uit? Dan kun je het ook bespreken met een leidinggevende of iemand anders binnen De Heeren van Zorg. Samen komen we er meestal wel uit. Als je niet weet bij wie je terecht kunt, neem dan contact op met het hoofdkantoor, we helpen je graag verder.

Melding of Klacht indienen
Een melding doe je als je niet tevreden bent en graag een officieel antwoord wilt van de directie van De Heeren van Zorg. Een klacht dien je in als je formeel wilt laten dat je niet tevreden bent en wilt dat er een klachtenrapportage wordt opgemaakt. Een melding kan een klacht worden als je niet tevreden bent met het officiƫle antwoord van directie van De Heeren van Zorg.

Een melding doen of klacht indienen kan mondeling of via e-mail of brief. Je kan je melding doen of klacht indienen bij een medewerker, een leidinggevende of iemand van de directie.
Je mag een familielid of kennis vragen je te helpen.

Interne Klachtenfunctionaris
Een melding doen of klacht indienen kan ook rechtstreeks bij de interne klachtenfunctionaris. Dit kan schriftelijk of per mail.

De klacht kan per brief naar:
De Heeren van Zorg
T.a.v. interne klachtenfunctionaris
Joris van den Berghweg 101
1067 HP Amsterdam
Of mail naar: frans@deheerenvanzorg.nl

Behandeling melding of klacht
Je melding of klacht wordt zorgvuldig behandelt door de interne klachtenfunctionaris. De interne klachtenfunctionaris bevestigt de melding of klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding of klacht en informeert je over het verdere verloop van de behandeling van de melding of klacht.

Bij een melding vraagt de interne klachtenfunctionaris de directie om een officieel antwoord en stuurt dit antwoord aan je toe. Een melding kan een klacht worden als je niet tevreden bent met het antwoord.

Bij een klacht maakt de interne klachtenfunctionaris een rapportage waarin is beschreven de klacht, de visie van de directie van De Heeren van Zorg op de klacht, de bevindingen en aanbevelingen van de interne klachtenfunctionaris en of de directie de voorgestelde aanbevelingen overneemt of niet.

De interne klachtenfunctionaris kan de betrokken partijen onafhankelijk van elkaar vragen de zaak schriftelijk of mondeling toe te lichten.

Hou er rekening mee dat de behandeling van je melding of klacht even kan duren.

Geheimhouding
Alle personen die zijn betrokken bij de behandeling van je melding of klacht mogen hierover geen informatie geven aan anderen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Kosten
Aan een interne klachtenprocedure zijn voor jou geen kosten verbonden.

Andere mogelijkheden
De interne klachtenfunctionaris informeert je welke mogelijkheden er zijn als je na de rapportage van de interne klachtenfunctionaris nog niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht.