Toelatingsgronden

en Uitsluitingsgronden

Toelatingsgronden:

Algemeen:
• Geldige beschikking ambulante ondersteuning of beschermd wonen
• Vorm van autisme (ASS);
• ASS staat op de voorgrond als er sprake is van bijkomende stoornissen/ aandoeningen;
• 18 jaar of ouder;
• Begeleiding willen en accepteren (zich willen ontwikkelen, aanspreekbaar zijn op gedrag);
• Leerbaar, mogelijkheid tot ontwikkeling/vergroten zelfredzaamheid;
• Voldoende zelfredzaam zodat niet 24/7 zorg/toezicht nodig is. (Begeleiding is niet dag en nacht aanwezig, in principe alleen van 9:00 tot 20:00 uur. Er is wel 24/7 een achterwacht bereikbaar en beschikbaar en er is toezicht in de vorm van de fortwachters);
• In staat tot ‘eigen voordeur beheren’ , bijvoorbeeld: woning afsluiten en niet iedereen binnen laten;
• Geldige inschrijving als woningzoekende (bij woningnet) in de gemeente waar cliënt wil gaan wonen.

Aanvullend voor PGB:
• In staat zijn de woon-/verblijfkosten en dagelijks onderhoud te betalen uit eigen, legaal, verkregen middelen.

Uitsluitingsgronden:

Harde uitsluitingsgronden:
• Klinische behandeling is voorliggend
• Alcohol of harddrugs verslaving
• Strafblad of lopende strafzaak aangaande daden gericht tegen mens of dier
• Grensoverschrijdend gedrag gedurende de laatste 12 maanden met een ernstig risico voor letsel of psychische schade aan derden, waaronder mede cliënten, medewerkers van de organisatie en buurtbewoners (bijvoorbeeld fysieke agressie of doodsbedreigingen).

Onder voorbehoud uitsluitingsgronden:
Onder voorbehoud uitsluitingsgronden zijn bespreekbaar per cliënt.
• Een licht verstandelijke beperking
• Schulden zonder budget beheer of bewind voering
• Een permanente motorische of vocale dwangstoornis
• Grensoverschrijdend gedrag gedurende de laatste 12 maanden met een ernstig risico voor materiële schade of de zorgverlening.