Ingrid van Wezel

 

Introductie vertrouwenspersoon

Inleiding

Binnen De Heeren van Zorg is besloten een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Cliënten en medewerkers die ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld door andere cliënten of medewerkers ervaren, kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

De Heeren van Zorg vindt het belangrijk dat cliënten en medewerkers zich veilig en op hun gemak voelen. Goede omgangsvormen en een prettige sfeer dragen daaraan bij.

Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag verdient het de voorkeur om degene aan te spreken waar je last van hebt. Je kunt ook contact opnemen met een leidinggevende. Kun je of wil je dit niet, dan kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Zij is iemand die buiten de hiërarchische lijn van de organisatie staat. Zij biedt jou als je met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd de eerste opvang en begeleiding bij het zoeken naar oplossingen of  doorverwijzing naar andere deskundigen.

In onderstaand stukje stelt de vertrouwenspersoon zich persoonlijk aan jullie voor en vertelt ze wie ze is, wat ze gedaan heeft en wat ze kan betekenen als je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon De Heeren van Zorg

Sinds januari 2016 ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon bij de De Heeren van Zorg. Ik wil mij graag kort voorstellen en aangeven waarvoor en op welke manier ik als vertrouwenspersoon bereikbaar ben.

Ik ben Ingrid van Wezel en sinds 1998 houd ik mij onder andere bezig met ongewenste omgangsvormen in de zorg. Ik ben destijds begonnen – na een opleiding- als vertrouwenspersoon omdat ik het belangrijk vind dat iedereen een sociaal veilige omgeving heeft en dat mensen met respect met elkaar omgaan.

Mijn oorspronkelijke achtergrond is maatschappelijk werker en in latere jaren verschoven mijn taken ook naar organisatie en management. In de loop der jaren heb ik mij verder geschoold en ervaring opgedaan als vertrouwenspersoon. Ik ben extern vertrouwenspersoon en adviseur voor organisaties en bedrijven in profit- en nonprofitsector met betrekking tot beleid en preventie op het gebied van bejegeningzaken en gewenste en ongewenste omgangsvormen. Tevens ben ik werkzaam als beleidsadviseur en opleider. Naast deze werkzaamheden ben ik coach en gecertificeerd mediator.

Taken van de vertrouwenspersoon

De term ongewenste omgangsvormen kan van smal tot erg breed worden gehanteerd. De taken van de vertrouwenspersoon vallen binnen het gebied van seksuele intimidatie, misbruik, pesten, discriminatie en agressie. In de praktijk is dit soms moeilijk af te grenzen van andersoortige problemen. Als je mij raadpleegt inventariseer ik in overleg met jou waar het probleem ligt en via welke geëigende kanalen binnen de organisatie gemelde problemen het beste kunnen worden opgelost. Mijn taken bestaan o.a. uit probleem verheldering, eerste opvang en begeleiding en zo nodig inschakelen van of doorverwijzen naar aanvullende hulp (bijvoorbeeld therapeutisch, juridisch of bemiddeling). Indien van toepassing begeleid ik ook het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en/of het doen van aangifte.

Onafhankelijke positie

Ik heb met De Heeren van Zorg de afspraak dat ik onafhankelijk mijn werk kan doen. Vertrouwelijkheid is de basis van mijn werk en dit wordt door De Heeren van Zorg gerespecteerd. Ik heb toegang tot alle geledingen van de organisatie. Er wordt anoniem gefactureerd.

Ik werk vanuit Adviespraktijk David & van Wezel samen met mijn collega Pepita David, die mij vervangt indien dat nodig is.

Bereikbaarheid

Ik ben als vertrouwenspersoon bereikbaar op mijn mobiele telefoonnummer 06 5532 6539 . Als ik niet opneem, spreek dan de voicemail in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. In principe is er de mogelijkheid om dezelfde dag telefonisch het probleem op hoofdlijnen te bespreken en verdere afspraken te maken.

Mocht je zitten met vragen of problemen op gebied van seksuele intimidatie, misbruik, pesten, discriminatie en agressie, schroom dan niet om telefonisch contact met mij op te nemen.

Johannes van der Waalsstraat 39

1098PE Amsterdam

www.david-vanwezel.com

ivanwezel@chello.nl