Hallo allemaal,

De Heeren van Zorg bestaat aankomend jaar 15 jaar. Een mijlpaal voor ons en ook een moment om terug te kijken naar wat de organisatie allemaal heeft meegemaakt en hoe zij zich heeft ontwikkeld.

De Heeren van Zorg is opgericht vanuit de gedachte dat iedereen mee zou moeten mogen doen en dat niemand mag worden buitengesloten. Wij zagen dat veel mensen door de uitdagingen die vaak gepaard gaan met autisme onvoldoende ontwikkelkansen kregen en onvoldoende ruimte kregen om (op hun eigen manier) te participeren in de samenleving. Door woonvormen te ontwikkelen waarin bewoners geprikkeld worden om te werken aan het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid, bieden we onze cliënten de ruimte om hun vaardigheden te vergroten en zo ook hun participatiekansen.

De laatste jaren is hard gewerkt aan het verbeteren van onze methodiek, waardoor we nog doelgerichter (en daarmee korter) werken aan het toewerken naar uitstroom naar een (nog meer) zelfstandige woonplek, gecombineerd met een zinvolle daginvulling. Dat heeft geresulteerd in een enorme toename van cliënten die doorstroomden naar een lager intensieve zorgvorm, of zelfs zonder ondersteuning van professionele begeleiding. We zijn heel trots op wat de cliënten en begeleiders daar samen in hebben bereikt. En we gaan de aankomende jaren door met het verder ontwikkelen van onze werkwijze, zodat we daar nog succesvoller mee worden.

Nu, bijna aan het einde van 2022, kijken we ook met trots terug op hoe cliënten en medewerkers zich door de lastige corona periode heengeslagen hebben. Zeker voor onze cliënten is dat zeer zwaar geweest. Nu de pandemie op haar retour lijkt, kijken we met positief gemoed uit naar een periode waarin we elkaar nog vaker kunnen ontmoeten en we de sociale omgang onbelemmerd kunnen vormgeven. 

We hopen dat we in 2023 meer in contact kunnen komen met belangrijke personen in het netwerk van onze cliënten, zodat we een sterker fundament kunnen bouwen rondom onze cliënten. Zo hopen we optimaal gebruik te kunnen maken van de ervaringen en krachten van de cliënt zelf, het netwerk en onze kennis en expertise. Wanneer we het met zijn allen samen doen, kunnen we nog veel meer bereiken!
 
Op een heel mooi 2023!
Sieto van Schagen


Continuïteit waarborgen vanuit onze kernwaarden

De Heeren van Zorg vindt haar oorsprong in een paar belangrijke kernwaarden waaronder hoge kwaliteit van de zorg die we leveren & ook de toegankelijkheid daarvan voor een zo groot mogelijke groep cliënten. Vanaf de oprichting in 2008 hebben we altijd ingezet op o.a. deze twee belangrijke kernwaarden.
 
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk cliënten gebruik kunnen maken van ons aanbod zijn we vanaf de oprichting niet gestopt met het uitbreiden van ons aanbod in bestaande en nieuwe regio’s. Daar waar waar tekort is aan een goed zorgaanbod starten we nieuwe vestigingen of breiden we het aantal vestigingen uit. 

Wij geloven niet in wachtlijsten en willen meteen kunnen starten met iemand die zich aanmeldt. 

We starten bij voorkeur vast ambulant om iemand beter te leren kennen en te bepalen of een gang naar een tijdelijke woonvorm noodzakelijk is om goede zorg te leveren. De zorgvraag is dan belangrijk, niet de huisvestingsvraag. Het verblijf is een middel om zorg te leveren namelijk.

De vestigingen van de Heeren van Zorg

Hieronder een kort overzicht van de vestigingen die wij hebben geopend, overnamen en in 2023 worden geopend:

 • Villa Duinlust in Bennebroek is nu een paar maanden open en biedt plaats aan 9 cliënten met autisme. We bieden hier zorg met verblijf. Cliënten verblijven hier tijdelijk. Villa Duinlust is een prachtige locatie geworden die we samen hebben kunnen doen met Stadsherstel Amsterdam. Bekijk de locatie

foto 101039/2022/51/DHvZ_VillaDuinlust.jpg
Villa Duinlust in Bennebroek

 • Het Oude Convent in Weesp is een vestiging waar voorheen KWINTES als zorg organisatie zat. Dit voormalige ouder-en cliënten initiatief is door KWINTES over genomen enkele jaren geleden. Omdat KWINTES niet mee deed aan de aanbesteding was men genoodzaakt een andere zorgaanbieder te zoeken die wel een contract heeft met de gemeente Amsterdam. Zo zijn zij uiteindelijk bij De Heeren van Zorg terecht gekomen. Het is een zeer kort traject geweest waarin wij Het Oude Convent hebben overgenomen. Voor de cliënten en hun naasten ging dit eigenlijk te snel, maar we konden de spreekwoordelijke trein niet meer stoppen en hebben alles op alles gezet om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen voor alle cliënten. Ik hoop oprecht dat zij kunnen ervaren dat De Heeren van Zorg een zeer betrokken organisatie is die voor haar cliënten staat en hen echt verder helpt. Bekijk de locatie

 • Oldenhove in gemeente Bloemendaal is een voormalig ouderen complex wat de gemeente Bloemendaal huurt voor een aantal jaren. De gemeente benaderde ons om te vragen of wij plekken konden gebruiken voor onze doelgroep, mensen met autisme. Wij zijn hier op ingegaan omdat wij graag plekken hebben waar mensen kunnen verblijven voor twee jaar die nog net niet zelfstandig kunnen gaan wonen in de wijk. Kortom een locatie waar je niet langer beschermd wonen krijgt en ook nog net niet zelfstandig genoeg bent. Op deze wijze creeren we een nieuw aanbod: een soort tussen aanbod. Oldenhove biedt plek aan 8 clienten. Oldenhove gaat open in januari 2023. 

 • Hans en Grietje Huisje achter vestiging Rosenstock in centrum Haarlem is een uitbreiding van het Rosenstock project. In de voormalige wasruimte van het voormalige weeshuis creëren we nu 2 extra woningen waar cliënten kunnen komen verblijven. Hiermee breiden we de vestiging uit van 8 naar 10 plekken. Het Hans en Grietje huisje wordt in februari 2023 in gebruik genomen. Bekijk de locatie
   
 • Papagenohuis Lemmer in Friesland is een unieke samenwerking tussen Stichting Papageno Fonds (u kent het wel van Jaap en Aaltje van Zweden), stichting Papageno Lemmer en De Heeren van Zorg. De kracht van muziek, kunst en cultuur komen in dit project prominent op de eerste plaats. Papagenohuis Lemmer gaat plaats bieden aan 17 cliënten met autisme. Zij verblijven daar tijdelijk tot hun zorgtraject bij ons voltooid is en zij kunnen gaan uitstromen. In de kerk die nu verbouwd wordt bieden wij het zorg met verblijf. Voor het horeca gedeelte, de culturele dagbesteding etc etc zijn wij in gesprek met een andere grote zorg organisatie. Zij en wij werken langs dezelfde visie op zorg. Zij zijn vooral goed in het bieden van kwalitatief hoogwaardige dagbesteding en activiteiten. Van dagbesteding tot werktoeleiding en ondersteuning “on the job” is hun expertise. Papagenohuis Lemmer gaat open in april 2023. 

 • Het Zellinghuis in Krimpen aan de IJssel zijn onze eerste schreden in het Rotterdamse zorg landschap. Het Zellinghuis is onderdeel van een voormalige scheepswerf. Het grote houten gebouw wordt in samenwerking met COUP en VAKWERK omgebouwd tot een vestiging waar we zorg met verblijf bieden aan 24 cliënten. Het traject duurt al een tijdje maar we gaan zeker open medio 2024. De gemeente Krimpen aan de IJssel kijkt zeer uit naar onze komst.


Zoals u ziet staan we niet stil. 

Het lukt ons keer op keer om stevige vestigingen neer te zetten zodat zoveel mogelijk cliënten kunnen genieten van ons zorgaanbod. Voor ons is dit een belangrijke opgave! Onze organisatie is volledig opgebouwd rond het contact tussen een cliënt en een begeleider. Kwaliteit van zorg beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen is erg belangrijk. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag van u. Mailt u ze naar CIAP@deheerenvanzorg.nl. Ook voor aanmeldingen mailt u met CIAP. 

 

Met hartelijke groet,

Aristoteles Noutsis 

Directeur Zorg en Netwerk (ook verantwoordelijk voor alle nieuwe projecten)


Jaarlijkse Cliëntenpanels

Binnen de Heeren van Zorg vinden we het van belang dat cliënten hun stem kunnen laten horen over de kwaliteit van onze zorg. Wij kunnen wel vanuit onze goede intenties van alles gaan bedenken, maar we willen ook weten of wat we bedenken aansluit bij jullie behoeften en wensen. 

Bij alle vestigingen van De Heeren van Zorg is deze zomer een Cliëntenpanel afgenomen door begeleiders van andere vestigingen. Voor de begeleiders leuk om een keer een andere vestiging te zien en andere cliënten te spreken, en voor jullie een opening om je vrij te voelen om anoniem mee te praten over hoe je de kwaliteit ervaart. Wat gaat goed, en wat kan beter. Onderstaand voor jullie een terugkoppeling over de organisatie brede punten. Binnen de organisatie gaan we er mee aan de slag om deze punten met elkaar op te pakken. 

Advies en Verbeterpunten organisatie breed

Groepsaanbod 

Algemeen:

Groepsaanbod organisatie breed wordt als positief ervaren. Divers en veelvuldig organisatie breed aanbod. Het helpt wanneer er een bekende sociotherapeut ondersteunt bij groepsactiviteiten.

Verbeterpunten:

 • Inventariseren tijdens bewonersvergaderingen waar behoefte aan is bij groepsactiviteiten. Cliënten hebben zelf veel goede ideeën.
 • Investeren in groepsaanbod binnen de vestigingen, groepsactiviteiten stimuleren volgens cliënten positieve groepsdynamica. 
 • Ambulante cliënten ook betrekken in groepsaanbod op de vestiging.
 • Inzicht in inschrijflijsten zodat cliënten kunnen zien wie er mee gaan.
 • Voor cliënt bekende sociotherapeuten die meegaan op organisatie brede groepsactiviteit motiveert om deel te nemen.


Ruimere werktijden

Algemeen:

Cliënten ervaren over het algemeen een meerwaarde in de ruimere werktijden. Ze hebben meer tijd om begeleidingsmomenten in te plannen na werk/ dagbesteding, er kunnen sociotherapeuten tijdens eetmomenten worden ingeroosterd, en er wordt meer veiligheid ervaren.


Verbeterpunten:
 • Behoefte aan duidelijk overzicht voor cliënten welke sociotherapeuten wanneer aanwezig zijn (dag en tijd).


Bewonersvergadering

Algemeen:

Aangezien ambulante cliënten nu geen ervaring hebben met een cliënten vergadering op locatie, zien zij er nu niet de meerwaarde van in. De cliënten die wonen op de vestiging, geven aan dat de bewonersvergadering nu als doel heeft om situaties/ zaken te bespreken die spelen op de woonvoorziening. Deze onderwerpen sluiten nu minder aan voor ambulante cliënten.


Verbeterpunten:

Cliënten zien graag in de bewonersvergaderingen:

 • een vaste agenda
 • een vaste structuur in de vergaderingen bijvoorbeeld 1x per maand 
 • met een duidelijke terugkoppeling (b.v. middels een actie en besluitenlijst), zodat ingebrachte punten ook opgevolgd worden
 • en vaste sociotherapeuten die de bewonersvergadering leiden/voorzitten, met duidelijke tijdsplanning


Afstemming/aansluiting van sociotherapeuten op client

Algemeen:

Over het algemeen voelen cliënten zich begrepen en sluiten sociotherapeuten aan bij de belevingswereld van clienten in contact. Ervaring, kennis en kunde van de doelgroep en co morbiditeit (b.v. naast ASS, dwang, ADHD etc) hebben wel een meerwaarde in het kunnen aansluiten bij cliënten. Opvallend dat niet op alle vestigingen de afstemming/ aansluiting hetzelfde wordt ervaren. Bij vestigingen waar sociotherapeuten meer in gesprek gaan met cliënten, tijd nemen om aansluiting te vinden en af te stemmen, voelen cliënten zich meer begrepen. Wanneer cliënten gevoel hebben dat sociotherapeuten hen iets willen opleggen, niet gedeeld vanuit hun eigen intrinsieke motivatie, voelen zij minder afstemming en aansluiting.


Verbeterpunten:
 • Belang van doorvragen bij cliënten naar belevingswereld en client regie laten houden over zijn/ haar eigen ontwikkelproces. Alle stappen in wederzijdse afstemming met client.  
 • Shared discision making = met client keuzes in mogelijkheden bespreken en gezamenlijk besluiten wat het beste bij de client past. Ook wel Samen Beslissen genoemd. 


Eventuele agendapunten cliënten (Kwaliteiten/ verbeterpunten)

Algemeen:
Cliënten zien een positieve verandering binnen de organisatie. Krijgen soms het gevoel dat sociotherapeuten druk zijn. Sociotherapeuten werken vaak op kantoor. Cliënten missen soms wat nabijheid.

Verbeterpunten:

 • Sociotherapeuten dichtbij cliënten blijven. Behoefte is administratieve taken van sociotherapeuten meer in groepsruimte te doen, en voldoende contactmomenten ook met de groep voor gevoel van nabijheid, benaderbaarheid, en de stimulering van positieve groepsdynamica.

 


foto 101039/2022/51/DHVZ_BlogM.png

Blog M

December

Het is weer december en dat betekent weer een jaar voorbij. Het is een maand om terug te kijken naar wat je allemaal hebt bereikt dit jaar en om naar de toekomst te kijken met hoop, wensen en nieuwe vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Hopelijk kan iedereen terugkijken op een mooi jaar waar je dingen hebt bereikt en stappen hebt gemaakt die je een jaar geleden nog niet voor mogelijk hield. Als je het zelf niet kan zien dan is het misschien een moment om anderen zoals vrienden, familie of begeleiders te vragen wat zij zien dat je hebt bereikt of welke verandering je hebt doorgemaakt. Anderen zien vaak andere dingen die je zelf misschien niet zo opvallen. 

Hopelijk spendeert iedereen deze december op de manier die jij graag wilt. Vaak voelt het als een drukke maand met veel prikkels en verplichtingen. Zorg dan dat je genoeg rust hebt tussen de Sinterklaas, kerst en oud en nieuw vieringen. De een vind het een leuke en stimulerende tijd en de ander heeft er niks mee en brengt deze maand het liefst zonder al te veel drukte en gedoe door. Durf dan ook voor jezelf te kiezen en breng deze tijd door op de manier die voor jou goed voelt. 

Hopelijk kijkt iedereen met goede moed uit naar het nieuwe jaar. Ook al is de wereld soms een grote en donkere plek, zorg dat je op je eigen vierkante meter je geluk kan vinden. Richt die dan ook in op de manier die jij wilt en jou het meeste welzijn bezorgen. Zorg goed voor jezelf, zodat je dan ook beter voor anderen in je directe omgeving kan zorgen. Maak er een jaar van waar je het beste uit je zelf kan halen en je tevreden kan zijn. Maak je dan ook geen zorgen om wat anderen er van vinden hoe jij je leven leidt en hoe je in elkaar zit. Uiteindelijk is dit jou leven en is het maar kort dus zorg dat het jou leven is en niet die van een ander. Vind het geluk in jezelf en leer jezelf kennen zodat je van 2023 een mooi en gelukkig jaar kan maken. 

Iemand die zorg afneemt van De Heeren van Zorg


Wil je nog meer tips over het doorkomen van de feestdagen?

Check dan deze link: Met autisme de kerst doorkomen: 5 tips - Ervaringsdeskundige autisme blog Arnhem (mariskamedia.nl)foto 101039/2022/51/Groepsaanbod_header_1.png

Lekker op tijd komen we al met het groepsaanbod voor 2023! Het magazine is nu uit en te verkrijgen op de locaties. Bom vol leuke activiteiten die in grotere, kleinere en herhalende groepen worden aangeboden! Maar ook voor langere en kortere periodes! 

We hebben het aanbod zo divers mogelijk opgezet, zodat ervoor iedereen wel iets te vinden is dat aan zal sluiten. Naast dat het leuk is, zijn activiteiten met anderen natuurlijk ook leerzaam en een mooie gelegenheid om anderen te ontmoeten.

Al het aanbod is verdeeld in verschillende thema’s. Het thema geeft je een richting die je helpt of de activiteit bij je interesses aansluit. Via de QR-code kom je op de website terecht De Heeren van Zorg - Groepsaanbod 2023.
Hier kan je reserveren! Mailen is dus niet meer nodig.

Als er genoeg deelnemers zijn én een beschikbare begeleider kan het groepsaanbod uitgebreid worden naar andere dagen en regio’s. Dit zal dan ook online gezet worden! 

Good to know:

Kies aan het einde voor Pay On Arrival en zorg ervoor dat je een strippenkaart hebt aangeschaft, zo kan je betalen.

Achterin het magazine zie je meer informatie over onze werkwijze! Dit staat ook vermeld in de algemene voorwaarden bij het boeken online.

Neem snel een kijkje en meld je aan!


Interessante links

• Het verminderen van slaapproblemen en verbeteren van het functioneren op school bij leerlingen met autisme. De NVA levert een bijdrage aan dit project waarbij onderzoekers, samen met leraren, leerlingen, ouders en een slaaparts, kijken hoe een nieuwe interventie kan helpen om de slaap en het functioneren op school van jongeren met autisme te verbeteren. Beter leren door beter slapen bij leerlingen met autisme - (ggznieuws.nl)

• Op 31 januari is de eerste online bijeenkomst die zich richt op het verbeteren van werken in de triade (cliënt- Naasten- hulpverlening) van Kenniscentrum Phrenos. Wil je meer leren én meedenken over hoe dit verbeterd kan worden: check dan deze link. 31 januari 2023: eerste bijeenkomst Netwerk Herstel in de Triade - Kenniscentrum PhrenosKenniscentrum Phrenos


• VGZ heeft een gratis mindfulness app ontwikkeld
. De app bestaat uit meer dan 100 Nederlandstalige oefeningen. Van yoga-oefeningen tot het afronden van je dag en slaapmeditaties. Op deze pagina lees je meer over deze app en vind je een link om de app te downloaden. Gratis mindfulness app van VGZ voor heel Nederland - (ggznieuws.nl)


• Gratis 60 minuten webinar over praktische strategieën die kunnen helpen om met je autisme om te gaan
op 16 januari 2023. Dit webinar is bedoeld voor volwassenen met autisme, hun naasten en is ook interessant voor begeleiders die werken met mensen met autisme. Vier strategieën om met je autisme om te gaan – Stichting Autisme Digitaal


• Op de website Autisme is veelzijdig zijn weer interessante blogs geplaatst
. Onder andere over wat autisme is en wie dat bepaalt, zintuigelijk genieten en hoe muziek kan helpen je te uiten. Autisme is veelzijdig – Volwassenen met autisme bloggen over hun leven (autismedigitaal.nl)