Wij nemen je serieus!

Een klacht is een belangrijk signaal die wij serieus nemen. De Heeren van Zorg biedt cliënten en naasten de mogelijkheid hun klacht te uiten. Probeer eerst of je het zelf kunt oplossen met de persoon waar je last van hebt.

Als dit niet lukt neem dan eerst contact op met de interne klachtencommissie via klachten@deheerenvanzorg.nl.

Vind je de uitkomst van deze commissie niet voldoende dan kan je worden doorverwezen naar een onafhankelijke externe klachtencommissie.