De Heeren van Zorg biedt Ambulante Begeleiding (individueel en groepen) en Begeleid Wonen aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We hebben ons gespecialiseerd in mensen die uitdagingen ervaren door hun autisme en mensen die door andere oorzaken problemen ervaren in de sociale interactie en participatie. 

Wij bieden:

  • Woonlocaties waar mensen kortdurend wonen, betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) of een Persoons Gebonden Budget waarbij wij ons richten op een doorstroom na maximaal 3 jaar en waar overdag en in de avond begeleiding aanwezig is. 

  • Woonlocaties waar mensen langdurig beschermd wonen, betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en waar 24 uur begeleiding aanwezig is.

  • Ambulante begeleiding bij mensen thuis. Dit kan zijn in een eigen woning, bij ouders of bijvoorbeeld een omslagwoning. Dit is een woning waar mensen met afspraken kunnen gaan wonen (onder andere dat zij begeleiding van ons ontvangen) en die na een vooraf vastgestelde periode op hun eigen naam komt te staan.

  • Begeleiding aan kinderen tot 18 jaar betaald vanuit de Jeugdwet.  

We kijken vooruit

In het werk met onze cliënten richten we ons op de toekomst en het bereiken van your next level. De lange termijn doelstellingen van de cliënt zijn het vertrekpunt voor het zorgtraject dat we met hen uitzetten. We proberen ieder contact onderdeel te laten zijn van een stapje richting het einddoel. Hierbij proberen we niet over te nemen, maar over te dragen. Zo is ieder contact zinvol en doelgericht.

We doen het stap voor stap

We geloven dat mensen een interne behoefte hebben aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Door belemmeringen, uitdagingen, onzekerheden en/of nare ervaringen kunnen mensen het vertrouwen in zichzelf mogelijk kwijtraken. Dit kan zorgen voor een stop in de ontwikkeling of zelfs een achteruitgang. Wij werken stap voor stap aan het (weer) opbouwen van vertrouwen, door het opdoen van positieve ervaringen. Zo krijgen cliënten weer grip op hun leven en maken ze een positieve ontwikkeling door.

Onze begeleiding wordt geboden in individuele trajecten, aangevuld met ons groepsgerichte aanbod. Wij geloven erin dat je het meest kan leren van én met elkaar en dat zorg leuk mag zijn. Wij bieden organisatie breed een uitdagend en voor iedereen passend activiteitenaanbod en op onze woonlocaties wordt veel samen gedaan.

Meer weten?

Wil je weten waar wij het allemaal voor doen en welke doelen wij ons gesteld hebben? Check hier wat ons beweegt.

lees verder