De Heeren van Zorg legt verantwoordig af aan haar Raad van Commissarissen, waarin drie experts toezien op de vooruitgang en kwaliteit van onze zorg. Wij komen minimaal 4 keer per jaar samen. De Commissarissen zien toe op de aansturing van de organisatie en letten op continuïteit, financiële stabiliteit en kwalitatief veilige en respectvolle zorg die leidt tot zo zelfstandig mogelijk leven.