Zorgaanbod

Samen redzaam door individuele & groepsbegeleiding

Zorgaanbod

Groeien binnen de groep
Wij hechten veel waarde aan gezamenlijke activiteiten, omdat daar veel positieve ontwikkelingen ontstaan. In de groep stuit je op nieuwe kanten van jezelf. En op die van anderen. Je wisselt ervaringen uit, overlegt, organiseert en ervaart hoe een sociaal proces werkt. Met een beetje mazzel heb je nog lol ook. Wat we doen? Van bewonersoverleg tot koken, van inhoudelijke gesprekken tot ontspannen. Hoe, dat bepaalt de groep. Doe er je voordeel mee.
Woonvormen
Bij ons kun je kiezen tussen vier verschillende manieren van wonen: · Beschermd/begeleid wonen met anderen of in een individuele woning. · Ambulante begeleiding in een woning van De Heeren van Zorg. · Ambulante begeleiding in je eigen huis. · Begeleiding bij ouderinitiatieven.
Een creatieve draai
Wij houden niet van het woord nee, we zoeken liever naar mogelijkheden. Bijzondere situaties vragen om een bijzondere oplossing. Hulp staat voorop, ook als iets niet lijkt te kunnen komen we met een oplossing. We komen op voor de belangen van onze cliënten en realiseren onze creatieve oplossingen vaak met succes bij andere partijen.
De nodige beweging
Een beetje lichaamsbeweging doet wonderen. Beweging vinden we belangrijk. Als je psychisch extra aandacht nodig hebt, helpt een fysieke gezondheid enorm. We ondernemen gezamenlijk sportieve activiteiten. Een wandeling, de dam tot dam loop of een spel: als er maar spiermassa bij komt kijken.
Hmmm… lekker & gezond
Wat eten we vandaag? Het recept dat we lekker vinden natuurlijk. En we letten erop dat de ingrediënten ons sterker maken. Gezonde voeding heeft een essentiële invloed op je fysieke én mentale functioneren. Daarom willen we dat bewoners goed eten. Hoe je dat doet, zoeken we samen uit.
Wederzijds commitment
Als jij met ons in zee gaat, zeggen we ja tegen elkaar. Ja, ik wil me ontwikkelen. Ja, ik zet me in voor een gelijkwaardig contact. Ja, ik neem mezelf en de ander serieus. Ja, samen zijn we redzaam. Zorg is bij De Heeren van Zorg niet vrijblijvend, we investeren in elkaar. Dat vinden we belangrijk, daar putten we kracht uit. Of je nu autisme hebt, begeleider bent of op het hoofdkantoor werkt. We houden elkaar scherp.
Zorg in Natura
Als je ondersteuning nodig hebt zoals ambulante begeleiding of beschermd wonen, dan kan je hiervoor een beschikking aanvragen bij de gemeente. De financiering kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Je kiest zelf welke van de twee. Kies je voor ZIN dan regelt de zorgaanbieder alle administratieve zaken. Bij een PGB ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Bij ons kun je met een ZIN indicatie terecht in de regio Amsterdam. Op basis van de beschikking die je hebt, bepalen we in overleg met jou welke ondersteuning je van ons krijgt. Dat is afhankelijk van wat je nodig hebt en aankan.
Persoonsgebonden Budget
Als je ondersteuning nodig hebt zoals ambulante begeleiding of beschermd wonen, dan kan je hiervoor een beschikking aanvragen bij de gemeente. De financiering kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of Persoons Gebonden Budget (PGB). Je kiest zelf welke van de twee. Kies je voor PGB dan moet je zelf de zorg en de betalingen regelen. De gemeente beslist of je in staat bent om de regie te voeren over een PGB. Samen brengen we in kaart welke route jevolgt, stap voor stap steeds verder naar zelfredzaamheid.
Zelfstandig Wonen

Een van de grootste stappen in je leven is zelfstandig gaan wonen. Het comfort van thuis verruilen voor de uitdaging van alles zelf te moeten doen. Dat is voor iedereen spannend. Om deze stap succesvol te zetten kan het zijn dat je op een aantal gebieden ondersteuning nodig hebt. Bij De Heeren van Zorg bieden we deze ondersteuning, zowel op onze eigen locaties, in je eigen woning, of bij een wooninitiatief. Voor iedereen is de ondersteuningsbehoefte weer anders. Bij de een gaat het om praktische vaardigheden, bij de ander ligt de behoefte meer op de daginvulling, structuur, of juist de sociale interactie. Wij zorgen er samen voor dat er een plan komt dat bij jou past en ervoor zorgt dat de stap naar helemaal zelfstandig wonen gemaakt kan worden.

Ouderinitiatieven

Wij werken samen met verschillende ouderinitiatieven. Een ouderinitiatief is een woonsituatie opgericht door ouders samen met hun kinderen. De ouders zetten zich actief in voor voor het belang van de groep en kiezen een zorgverlener die de begeleiding en zorg vervult. Cliënten en ouders bepalen gezamenlijk hoe het wonen eraan toe gaat. Een ouderinitiatief heeft gemiddeld acht tot tien bewoners.